Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės kurių privalo laikyti visi ETVM mokyklos mokiniai.

Mokymus draudžiama platinti ir dalintis, jie yra skirti būtent Jums;

Grupėje nededame reklamų, bei nerašome visiškai su mūsų veikla nesusijusių postų;

Nesikeikite, bendraukite gražiai ir korektiškai;

Nepulkite vieni kitų teisti ir nekelkite bereikalingu gičų.

Atsisiųsti mokymus draudžiama

Asmeninės neturtinės autoriaus teisės yra neekonominio pobūdžio, jos pripažįstamos tik pačiam autoriui – yra neperduodamos ir nepaveldimos – nes yra neatsiejamai susijusios su pačia autoriaus asmenybe, t.y. jo vardu, jo garbe ir reputacija. Tai autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą, teisė į kūrinio neliečiamybę. Asmeninės neturtinės autorių teisės Lietuvoje saugomos neterminuotai.

Autorių teisėje yra įtvirtintas formalumų netaikymo principas, kuris reiškia, kad autorių teisių objektų ir teisių turėtojo interesų apsaugai registracija ar jokie kiti formalumai nėra privalomi, todėl autorių teisių objektui keliamus reikalavimus atitinkančio kūrinio autorius turtines ir neturtines teises į savo kūrinį įgyja nuo pat to kūrinio sukūrimo momento.

Autoriaus pagarba
Sąžiningumas
Mokymų naudojimas